REIMAGINE SUSTAINABLE FOOD BUSINESS GROWTH FOR THE FUTURE OF FOOD

Future Food System Framework by Bio Buddy

การผลิตอาหารในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตถึงปี 2030 นอกเหนือจากเป้าหมายทางด้าน SDG แล้ว การผลิตอาหารแบบ Regenerative Food เป็นบริบทใหม่ในการผลิตอาหาร คือการผลิตอาหารแบบฟื้นฟูวงจรธรรมชาติให้กลับมาหรือการดึงระบบนิเวศที่เคยหายไปหรือถูกกระทบให้กลับคืนมา และนำไปใช้เพื่อการปรับตัวและพัฒนาอย่างเป็นระบบในระบบอาหาร (Food System) และการนำนวัตกรรมอาหารมาใช้อย่างมีเหตุมีผล ด้วยการสร้างสรรค์โอกาสของการเติบโตแบบก้าวกระโดด (exponential growth) ในแนวคิดการทำงานร่วมกันแบบ synergy ผ่าน Future Food System Framework by Bio Buddy โดยแบ่งจาก 2 หมวดหมู่หลัก คือ ภาคการผลิตและการบริโภค การร่วมกันสนับสนุน ทำให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดขึ้นได้เร็วและได้จริง มุ่งเป้าทำงานเชิงรุกแบบเกื้อกูล และสนับสนุนผู้บุกเบิกบน 6 เสาหลักที่สำคัญ เพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสู่การแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของโลกอย่างทันท่วงที (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tastebudlab.com/future-foodnetwork)

ในยุคที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ธุรกิจอาหารต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ความปลอดภัย คุณภาพ สุขภาพ ความสะดวกสบาย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาหาร นอกจากนี้ธุรกิจอาหารยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหมดสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และการลดความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย
เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ นวัตกรรมการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยหมายถึงการปรับปรุงหรือสร้างรูปแบบใหม่ของการผลิตอาหาร การจัดจำหน่าย และการบริโภคอาหารที่มีผลกระทบต้อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการเติบโต ให้รองรับตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ

Future Food Ideation Workshop คืออะไร

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารไทย (Reimagine Food Chain) และเพิ่มเติมด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเร่งให้เกิดเครือข่ายด้านอาหารอนาคต (Future Food System) และร่วมกันกับ “ผู้บุกเบิก” เพื่ออนาคตของอาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกันบน Future Food System Framework ผ่านจัดกิจกรรมสัมมนา-เวิร์กชอปรูปแบบใหม่ Future Food Ideation Workshop by TASTEBUD Lab และ Future Food System Synergy workshop by BIO BUDDY กิจกรรมระดมสมอง พูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกในด้านอาหารอนาคต พร้อมหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ควบคู่ไปกับการได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารอนาคต เพื่อเข้าถึงและเข้าใจในแหล่งที่มา ลิ้มรสชาติอาหารที่ดีต่อใจ ดีต่อโลก และดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆกัน

register for foodpackasia

Scan QR Code for Registration

เชิญผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าชมงาน Food Pack Asia 2024 สุดยอดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการผลิตแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์นานาชนิด รวมถึงโซลูชั่นการจัดเก็บสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เกี่ยวกับเรา

Food Pack Asia ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ จัดแสดงยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่มที่ล้ำสมัย พร้อมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ครบทุกมิติ

ติดต่อเรา

3300/111 อาคารตึกช้าง ชั้น 21 (โซน B) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพฯ 10900
+662 760 8880

จ. – ศ. เวลา 9.00-18.00 น.
Secured By miniOrange