บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บูธ I34

Plastic - MARUBENI (THAILAND) CO.,LTD
บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเครือบริษัทค้าขายทั่วไปของญี่ปุ่น มีสำนักงาน
ใหญ่อยู่ในแขวงชูโอ กรุงโตเกียว บริษัทนี้ทำสินค้าและประกอบกิจการในเครือหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค, เคมีภัณฑ์, โลหการ, เครื่องจักรกล, ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงโรงงานไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม มารูเบนิเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการมิซูโฮะ

ในปี ค.ศ. 1858 นายชูเบ อิโต เด็กชายชาวจังหวัดชิงะวัยเพียง 15 ปีได้ก่อตั้งกิจการค้าสิ่งทอขึ้นร่วมกับคุณลุง กิจการได้เติบโตเรื่อยมาจนมีการส่งออกไปสหรัฐในปี ค.ศ. 1890[3] ต่อมาจึงมีการกิจการจึงแยกออกเป็นหน่วยธุรกิจหลายหน่วยเพื่อความคล่องตัว ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 จึงได้มีการผนวดรวมหน่วยธุรกิจทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัทเดียว และอีกหนึ่งปีต่อมาได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

ธุรกิจของเรา ไลฟ์สไตล์ อาหาร ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์จากป่า พลังงานและโลหะ ปลูก ธุรกิจไฟฟ้า การเงิน และเครื่องจักร

สินค้า

ข้อมูลการติดต่อ

  • 548 One City Centre Building, 32nd-33rd Floor, ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • 02 256 6900
  • www.marubeni.co.th

เกี่ยวกับเรา

Food Pack Asia ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ จัดแสดงยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่มที่ล้ำสมัย พร้อมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ครบทุกมิติ

ติดต่อเรา

3300/111 อาคารตึกช้าง ชั้น 21 (โซน B) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพฯ 10900
+662 760 8880

จ. – ศ. เวลา 9.00-18.00 น.
Secured By miniOrange